Sindromul post-COVID 19 – de la diagnostic la reinserție socială

Data: 27 mai 2022
Ora 14:00

Webinar desfășurat online

Coordonator:

Șef Lucrări Dr. Daniela Matei

Lectori:

Șef Lucrări Dr. Daniela Matei, Prof. Dr. Mimi Nițu, Prof. Dr. Oana-Cristina Arghir,

Prof. Dr. Ligia Rusu, Conf. Dr. Paraschiva Postolache, Prof. Dr. Costin-Teodor Streba

Descrierea programului Webinarului

Webinarul se adresează: Medicilor rezidenți, specialiști și primari, balneofiziokinetoterapeuți/kinetoterapeuți, personal medical mediu, implicați în evaluarea, tratarea și reinserția socială a pacienților cu sechele postCOVID19.

Specialități: Reabilitare medicală, Pneumologie, Medicină Internă, Medicină de familie, Neurologie, Psihiatrie, etc.

Evenimentul științific webinar se adresează personalului medical menționat anterior, care, prin însușirea cunoștințelor teoretice și practice referitoare la evaluarea sechelelor post COVID 19, își perfecționează algoritmul de abordare, diagnosticare și tratare precoce a pacienților care au fost infectai cu SARS COV2. Pe baza unor criterii elaborate internațional de evaluare și tratare a pacienților, urmărim ca scop primordial îmbunătățirea calității vieții acestora.

Nivelul cunoștințelor: mediu

Analiza cerințelor si motivația organizării webinarului:

 • cunoașterea aspectelor clinice pe care statusul postCOVID le presupune
 • însușirea pașilor necesari recunoașterii și evaluării clinice și funcționale a pacienților
 • însușirea testelor specifice de diagnosticare
 • însușirea conduitei terapeutice optime.

Acest webinar se organizează ca urmare a creșterii atenției acordate pacienților care, post-infecție acută cu SARS COV2, dezvoltă o varietate mare de simptome și semne, care le influențează calitatea vieții. Utilizarea și acceptarea diverselor metode de evaluare, atât clinice, cât și funcționale, a metodelor de influențare a statusului postCOVID, prin tratament medicamentos și de reabilitare, impune actualizarea  permanentă a informațiilor. Prin intermediul acestui webinar se vor exemplifica teoretic și practic etape, metode și teste de evaluare de aplicat, precum și etapizarea tratamentului de recuperare a acestor pacienți, exemplificând cu cazuri reale.

Rezultate așteptate:

Participanții la acest webinar vor avea ocazia să își aprofundeze și să își actualizeze informațiile referitoare la abordarea pacienților care au trecut de etapa acută a infecției cu SARSCOV2. De asemenea, vor  avea posibilitatea să asiste la exemplificări practice, care includ și metode de actualitate de evaluare și tratament kinetic.

La finalul acestui webinar participanții:

– vor dobândi capacitatea de a realiza o evaluare cât mai complexă a pacienților cu Sindrom post COVID19

-vor fi capabili să recunoască semne și simptome care să permită un diagnostic precoce, un tratament cât mai eficient pentru acest grup de pacienți

-vor cunoaște indicații și contraindicații legate de diversele forme de terapii aplicate.

Creditare program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul va beneficia de 5 ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România conform adresei nr. 3078/07.04.2022.

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

 • să participați online la întreg programul webinarului
 • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Obiectivele educaționale

În urma acestui webinar ne așteptăm ca:

 • participanții să cunoască și să înțeleagă cadrul general de abordare a statusului post COVID19,
 • participanții să aprofundeze elementele de evaluare și diagnosticare precoce a pacienților cu Sindrom post COVID19

Obiectivele educaționale specifice

În urma acestui webinar participanții vor aprofunda:

 • elementele legate de patogenia afectării plurisistemice în sindromul postCOVID19
 • înțelegerea modului de evaluare clinică și funcțională a pacienților
 • înțelegerea locului fiecărei forme de tratament indicat
 • indicațiile și contraindicațiile terapeutice

 

Tematica abordată:

 • Pandemia COVID19 – intrarea într-o nouă etapă
 • Sindromul post-COVID19, manifestări clinice: între teorie și practică
 • Evaluarea multidisciplinară, clinică și funcțională în sindromul post-COVID19
 • Substratul decondiționării fizice și impactul pluriorganic
 • Reabilitarea pacientului cu sindrom Post-COVID19 în contextul medicinei bazate pe dovezi
 • Recomandări și direcții de viitor – implicarea telemedicinei
 • Particularități în recuperarea post-COVID19 – cazuri practice

Creditare Program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul beneficiaza de 5 ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România conform adresei nr 3078/07.04.2022.

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

 • să participați online la întreg programul webinarului
 • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Program webinar

Nr.DescriereLector
1.Deschiderea manifestariiȘef lucr. Dr. Daniela Matei
2.Pandemia COVID19 – intrarea într-o nouă etapăȘef lucr. Dr. Daniela Matei
3.Sindromul post-COVID19, manifestări clinice: între teorie și practicăProf. Dr. Mimi Nițu
Prof. Dr. Oana-Cristina Arghir
4.Evaluarea multidisciplinară, clinică și funcțională în sindromul post-COVID19Prof. Dr. Mimi Nițu
Șef lucr. Dr. Daniela Matei
PAUZĂ
5.Substratul decondiționării fizice și impactul pluriorganicProf. Dr. Ligia Rusu
6.Reabilitarea pacientului cu sindrom Post-COVID19 în contextul medicinei bazate pe doveziConf. Dr. Paraschiva Postolache
7.Recomandări și direcții de viitor – implicarea telemedicineiProf. Dr. Costin-Teodor Streba
PAUZĂ
8.Particularități în recuperarea post-COVID19 – cazuri practiceȘef lucr. Dr. Daniela Matei
9.Concluzii. Încheierea și evaluarea manifestăriiȘef lucr. Dr. Daniela Matei