Ultrasonografia în nefrologie si urologie
Ultrasonografia în nefrologie si urologie
Ultrasonografia cailor biliare. Sindromul Icteric. Corelatii cu anatomia, Proceduri Imagistice Sectionale si Ercp
Coordonatori.
Prof. Dr. Radu Badea, Prof. Dr. Petru Adrian Mircea
26 martie 2021, ora 14.00-20.00

Webinar ULTRASONOGRAFIA CĂILOR BILIARE. SINDROMUL ICTERIC. CORELAȚII CU ANATOMIA, PROCEDURI IMAGISTICE SECȚIONALE ȘI ERCP

Inscrierile la acest webinar au fost inchise.

26 martie 2021, ora 14.00-20.00
Online prin Platforma FlyinSono, Proiect: EduSon Expert

Coordonatori:
Prof. Dr. Radu Badea, Prof. Dr. Petru Adrian Mircea
Lectori:
Prof. Dr. Radu Badea, Prof. Dr. Petru Adrian Mircea, Șef lucr. Dr. Lidia Munteanu, Șef lucr. Dr. Adrian Bartos, Șef lucr. Dr. Cosmin Caraiani, Asist. Univ. Dr. Voicu Mercea, Dr. Bobe Petrushev

Descrierea programului Webinarului

Webinarul se adresează unei categorii largi de specialități clinice – gastroenterologi, hepatologi, interniști, pediatri, radiologi, medici de familie, chirurgi, având competență în ultrasonografia generală și nu numai.

Nivelul cunoștințelor este mediu și avansat.

Programul dorește livrarea de informații „la zi” privitor la practica ultrasonografică în domeniul patologiei căilor biliare centrat pe sindromul icteric. Sunt abordate metode ultrasonografice moderne care pot fi utile pentru formularea clară și explicită a unui diagnostic de patologie tumorală și inflamatorie a căilor biliare. Sunt prezentate aspecte de diagnostic pozitiv și diferențial. Ghiduri de bună practică și algoritmi de diagnostic se iau de asemenea în considerare. O parte din aspectele prezentate sunt centrate pe proceduri intervenționale dirijate ultrasonografic. Se vor efectua corelații cu alte metode de diagnostic imagistic.
Lectorii sunt practicieni cu experiență. Prezentările reprezintă experiența acestora, iar ghidurile prezentate vor fi ajustate, în acord cu informații rezultate din practica curentă.

Creditare program Webinar

Programul beneficiaza de 6 credite de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România (adresa nr 2822/01.03.2021).

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Inscrierile la acest webinar au fost inchise.

Obiectivele educaționale

  • recapitularea și aducerea la zi a cunoștințelor de bază referitor la ultrasonografia multimodală a căilor biliare;
  • înțelegerea rolului metodei ultrasonografice în patologia căilor biliare centrat pe sindromul icteric;
  • înțelegerea imaginii ultrasonografice în relație cu patologia tumorală și inflamatorie a căilor biliare;
  • cunoașterea principalelor indicații și a modului de efectuare a unor proceduri intervenționale dirijate ultrasonografic, în afecțiuni ale căilor biliare;
  • utilitatea ultrasonografiei în relatie cu proceduri endoscopice și intraoperatorii.

Obiectivele educaționale specifice

  • Sunt exemplificate la fiecare temă din program.

Creditare Program Webinar

Programul va beneficia de Ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România. (Pentru un program educațional de 6 ore, se acordă maxim 6 ore EMC)

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Program webinar

Nr.Program Lector
1DeschidereSalutul adresat cursanților. Se prezintă obiective educaționale generale și specifice ale proiectului. Se prezintă lectorii.Radu Badea,
Petru Adrian Mircea
2Anatomia și anatomia patologică a căilor biliare. Aspecte particulare în afecțiuni neoplazice și inflamatorii. Considerații practiceSunt prezentate principalele afecțiuni ale căilor biliare;
Sunt prezentate criterii de diagnostic pozitiv și diferential din punct de vedere macro și microscopic.
Bobe Petrushev
3Diagnostic clinic în afecțiuni obstructive ale căilor biliareDefinirea sindromului icteric și rememorarea principalelor mecanisme de producere, în particular ale icterului colestatic (obstructiv);
Descrierea simptomatologiei și a principalelor tablouri clinice întâlnite în icterul obstructiv;
Reliefarea diferențelor și nuanțelor clinice între obstrucția biliară acută și cronică, însoțită sau nu de durere, sau/și de sindrom infecțios sau/și de impregnare neoplazică, cu precizarea principalelor entități cauzale subjacente;
Sumarizarea limitelor examenului clinic în diagnosticul pozitiv și diferențial al icterului obstructiv;
Prezentarea principalelor mijloace de explorare biologică și a impactului acestora în diagnosticul general al icterelor și, în particular, al icterului obstructiv (colestatic);
Formularea unui algoritm de utilizare a datelor clinice și a explorărilor complementare pentru precizarea cauzei icterelor obstructive.
Petru Adrian Mircea
4Ultrasonografia căilor biliare. Tehnici de examinare. Moduri ultrasonografice. Aspect normalEste prezentată anatomia ultrasonografică a arborelui biliar;
Sunt prezentate moduri de explorare, căi de abord, tehnici, avantaje, limite.
Radu Badea
5Icterul mecanic. Criterii de diagnostic ultrasonografic Rememorarea succintă anatomiei și anatomiei ultrasonografice a arborelui biliar;
Inventarierea principalelor modificări ultrasonografice întâlnite în cazul icterului mecanic, care certifică: prezența obstrucției, nivelul obstrucției și, eventual, cauza obstrucției biliare;
Precizarea unor artificii tehnice menite să crească calitatea examinării ecografice în cazul icterelor obstructive;
Ilustrarea modificărilor ecografice cu valoare diagnostică pentru principalele cauze de obstrucție biliară benigne (litiaza căii biliare principale, colangite, chistul coledocian, patologia benignă a pancreasului) și maligne (colangiocarcinomul, tumorile pancreatice cefalice sau ampulare, tumorile hepatice primitive și secundare);
Reiterarea criteriilor de diagnostic ultrasonografic pozitiv și diferențial pentru entitățile menționate, a limitelor metodei ecografice în unele etiologii particulare ale icterului mecanic;
Precizarea aportului ultrasonografiei și ierarhizarea metodelor imagistice de explorare în relație cu substratul obstrucției biliare.
Petru Adrian Mircea
6Studii de cazSunt prezentate 3 studii de caz cu pacienți cu sindrom icteric care au beneficiat de explorarea ultrasonograficăRadu Badea
7Ecoendoscopia căilor biliare. Tehnică. Indicații. Performanțe. Studii de cazInțelegerea indicațiilor pentru ecoendoscopia căilor biliare în patologia benignă (litiaza căilor biliare) și în patologia malignă a căilor biliare;
Prezentarea noțiunilor de semiologie ecografică pentru recunoașterea patologiei căilor biliare;
Integrarea noțiunilor în cazuri practice.
Lidia Munteanu
8Explorarea IRM a căilor biliare. Proceduri imagistice alternative. Indicații specifice. Limite Se realizează o trecere in revistă a procedurilor imagistice non ultrasonografice utilizate în evaluarea căilor biliare;
Sunt prezentate comparativ avantaje și limitări;
Se subliniază criterii de selectie în funcție de contextul clinic.
Cosmin Caraiani
9Explorarea ERCP a căilor biliare. Indicații. Procedură. Riscuri. Studii de caz O evaluare practică a investigației endoscopice – ERCP în icterul mecanic;
Sunt prezentate limitele și riscurile metodei.
Voicu Mercea
10Terapia radicală și paliativă folosind proceduri endoscopice. Tehnici și proceduri. Studii de caz Se prezintă locul și rolul ERCP în terapia unor afecțiuni ale căilor biliareVoicu Mercea
11Chirurgia căilor biliare.
Așteptările chirurgului.
Ecografia intraoperatorie

O abordare profesională asupra chirurgiei căilor biliare în stadiul actual;
Este prezentată utilitatea explorării ultrasonografice în condiții intraoperatorii.
Adrian Bartos
12Ultrasonografia sindromului icteric. Studii de caz Sunt prezentate studii de caz în care ultrasonografia a fost utilă în relație cu patologia căilor biliare. Radu Badea
13Inchiderea webinaruluiSe vor prezenta concluzii.
Se vor saluta cursanții și lectorii.
Petru Adrian Mircea, Radu Badea