Webinar ULTRASONOGRAFIA CLINICĂ A TUBULUI DIGESTIV SUPERIOR (esofag; stomac; duoden)

16 iulie 2021, ora 14 – 20.30
Online prin Platforma FlyinSono, Proiect: EduSon Expert

Taxa de participare la webinar este de 250 LEI

Coordonatori:
prof. dr. Radu Badea, prof. dr. Ioan Tiberiu Tofolean
Lectori:
prof. dr. Radu Badea, prof. dr. Ioan Tiberiu Tofolean, Sef. lucr. dr. Lidia Munteanu, Sef lucr. dr. Cosmin Caraiani

Descrierea programului Webinarului

Webinarul se adresează unei categorii largi de specialități clinice – gastroenterologi, hepatologi, interniști, pediatri, radiologi, medici de familie, având competență în ultrasonografia generală si nu numai. Nivelul cunoștințelor este mediu și avansat. Se dorește livrarea de informații „la zi” privitor la practica ultrasonografică în domeniul digestive centrat pe boli tumorale si inflamatorii. Sunt abordate metode ultrasonografice moderne care pot fi utile pentru formularea clară si explicită a unui diagnostic de afectiune hepatică. Sunt prezentate aspecte de diagnostic pozitiv si diferențial. Ghiduri de bună practică si algoritmi de diagnostic se iau de asemenea în considerare. O parte din aspectele prezentate sunt centrate pe proceduri interventionale dirijate ultrasonografic. Se vor efectua corelatii cu alte metode de diagnostic imagistic. Lectorii sunt practicieni cu experientă. Lecturile reprezintă experienta acestora iar ghidurile prezentate vor fi ajustate in acord cu informații rezultate din practica curentă.

Creditare program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul va beneficia de 4 ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România conform adresei 8823/14.06.2021.

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Inscrierile la acest webinar au fost inchise

Obiectivele educaționale

Programul dorește livrarea de informații „la zi” privitor la:

  • Recapitularea și aducerea la zi a cunoștințelor de bază referitor la ultrasonografia tubului digestiv superior;
  • Intelegerea rolului metodei ultrasonografice în evaluarea principalelor sindroame digestive;
  • Intelegerea locului si rolului metodei ultrasonografice in afecțiuni ale tubului digestive;
  • Intelegerea imaginii ultrasonografice în relație cu afectiuni  inflamatorii si tumorale; corelarea cu date clinic si alte proceduri imagistice.

Obiectivele educaționale specifice

  • Sunt exemplificate la fiecare temă din program.

Creditare Program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul va beneficia de 4 Ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România conform adresei 8823/14.06.2021. (pentru un program educațional de 6 ore, se acordă maxim 6 puncte EMC).

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Program webinar

Nr.Program Lector
DeschiderePrezentarea obiectivelor educationale. Prezentarea lectorilor.Radu Badea,
Ionut Tofolean
1Sindroamele clinice ale tubului digestiv superior. Prezentare succintă a sdr. clinice. Dgs. clinic orientativ rezultat din anamneză si examenul obiectiv. Avantaje. Limitări. Metode de diagnostic validate in practica medicală. Criterii de selectie. Ionut Tofolean
2Ultrasonografia transambdominală a tubului digestiv superior (esofag, stomac, duoden)Tehnici si moduri de examinare. Aspect normal si patologic. Modele de imagini. Neoplazii. Afecțiuni inflamatorii. Alte afectiuniIonut Tofolean
3Endosonografia tubului digestiv superior (esofag, stomac, duoden)Tehnici si moduri de examinare. Aspect normal. Stadializarea tumoralăLidia Munteanu
4Proceduri imagistice (CT/IRM) utilizate in explorarea tubului digestiv superiorPrezentarea principalelor metode. Indicații. Limite. Elemente specifice. Valoare diagnostică adăugatăCosmin Caraiani
5Patologia funcțională a stomacului. Explorarea ultrasonograficăRolul metodei ultrasonografice in diagnosticul gastropatiei diabetice si a sdr. de insuficientă evacuatorieLidia Munteanu
6Esofag. Stomac. Duoden. Studii de cazRolul metodei US in evaluarea sindroamelor clinice ale tubului digestiv superior ilustrate prin cazuri cliniceRadu Badea
7InchidereIonut Tofolean
Radu Badea