Webinar ULTRASONOGRAFIA COLECISTULUI

28 mai 2021, ora 14 – 18.40
Online prin Platforma FlyinSono, Proiect: EduSon Expert

Inscrierile la acest webinar au fost inchise

Taxa de participare la webinar este de 250 LEI

Coordonatori:
Prof. dr. Radu Badea, Prof. dr. Petru Adrian Mircea
Lectori:
Prof. dr. Radu Badea, Prof. dr. Petru Adrian Mircea, Șef lucr. Dr. Cosmin Caraiani

Descrierea programului Webinarului

Webinarul se adresează unei categorii largi de specialități clinice – gastroenterologi, hepatologi, interniști, pediatri, radiologi, medici de familie, medici specialisti în urgențe, de preferință având competență în ultrasonografia generală dar nu numai.

Dorește livrarea de informații „la zi” privitor la practica ultrasonografică în domeniul patologiei colecistului centrat pe patologia litiaziă, inflamatorie si tumorală. Sunt abordate metode ultrasonografice moderne care pot fi utile pentru formularea clară si explicită a unui diagnostic de afectiune biliară. Sunt prezentate aspecte de diagnostic pozitiv si diferențial. Ghiduri de bună practică si algoritmi de diagnostic se iau de asemenea în considerare. O parte din aspectele prezentate sunt centrate pe proceduri interventionale dirijate ultrasonografic. Se vor efectua corelatii cu alte metode de diagnostic imagistic. Lectorii sunt practicieni cu experientă. Lecturile reprezintă experienta acestora iar ghidurile prezentate vor fi ajustate in acord cu informații rezultate din practica curentă.

Nivelul cunostiintelor: mediu, avansat.

Cerințele de formare identificate:

Practica medicală actuală beneficiază curent de acces la metoda ultrasonografică. Utilizarea metodei pe diverse paliere de practică presupune experientă si activitate continuă. Există elemente de noutate in diagnosticul ultrasonografic imperios necesare pentru o mai bună cunoastere a patologiei colecistului.

Rezultate așteptate:

După parcurgerea webinarului participantii vor întelege locul și rolul metodei ultrasonografice în diagnosticul pozitiv și diferențial al afecțiunilor colecistului; vor putea realiza indicații terapeutice; vor sti să indice alte proceduri de diagnostic alternative sau in completare.

Creditare program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul va beneficia de 4 ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România. Conform adresei 6369/11.05.2021.

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Inscrierile la acest webinar se pot face pana in data de 27.05.2021, ora 20:00. Taxa de inscriere la webinar este de 250 Lei

Inscrierile la acest webinar au fost inchise

Obiectivele educaționale

Programul dorește livrarea de informații „la zi” privitor la:

  • Recapitularea/aducerea la zi a cunoștințelor de bază referitor la ultrasonografia multimodală a colecistului;
  • Întelegerea rolului metodei ultrasonografice în patologia colecistică;
  • Întelegerea imaginii ultrasonografice în relație cu patologia tumorală și inflamatorie a colecistului;
  • Utilitatea altor proceduri imagistice în relatie cu ultrasonografia.

Obiectivele educaționale specifice

  • Sunt exemplificate la fiecare temă din program.

Creditare Program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul va beneficia de Ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România. (pentru un program educațional de 4 ore, se acordă maxim 4 ore EMC).

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Program webinar

Nr.Program Lector
1DeschidereSe prezintă obiective educationale generale si specifice ale proiectului.
Se prezintă lectorii
Radu Badea, Petru Adrian Mircea
2Anatomia colecistului. Functia. Variante anatomice. Aspect US. Normal. Tehnica de explorareSunt prezentate aspecte de anatomie normală si anatomie US a colecistului.Radu Badea
3Semiologie ultrasonografică. Calculi. Aer. Condensări (sânge). Sediment. Mobilitate. Sensibilitatea la palpare (s. Murphy).Sunt prezentate notiuni elementare de semiologie ultrasonografică. Petru Adrian Mircea
4Colecistita acută. Colecistita cronică. Colecistoze. Colecistul de portelan. Polipi colesterolotici.Sunt prezentate aspecte de clinica colecistului. Se vor face corelatii cu imaginea ultrasonografică in diferite tipuri de patologie a veziculei biliare.Petru Adrian Mircea
5Neoplaziile colecistului. Pseudotumori. Clinica si ultrasonografia. Corelatii.Sunt tratate aspecte referitor la patologia proliferativă si fals proliferativă a colecistului.Radu Badea
6Studii de caz.Sunt prezentate aspecte de practică ultrasonografică curentă si aportul metodei in diverse situatii curente de afectare a colecistului.Radu Badea
7Complicatii postoperatorii. Incidente postprocedurale. Studii de caz.Sunt prezentate complicatii postoperatorii precoce si tardive in care metoda ultrasonografică poate fi utilă. Radu Badea
8Proceduri imagistice alternative sau complementare ultrasonografiei. Explorarea IRM si CT. Indicatii specifice. Limite.Se vor prezenta proceduri imagistice de diagnostic alternativ ultrasonografiei. Cosmin Caraiani
9Inchiderea WebinaruluiSe vor prezenta concluzii. Se vor saluta cursanții și lectorii. Se vor prezenta proiecte de viitorPetru Adrian Mircea, R. Badea