Ultrasonografia în nefrologie si urologie
Ultrasonografia în nefrologie si urologie
Ultrasonografia în hepatologie. Hepatopatii difuze
Coordonatori.
Prof. Dr. Radu Badea, Conf. Dr. Monica Platon Lupsor
5 Februarie 2021, ora 14.00-20.00

Webinar ULTRASONOGRAFIA ÎN HEPATOLOGIE. HEPATOPATII DIFUZE

Inscrierile la acest webinar au fost inchise.

5 februarie 2021, ora 14.00-20.00
Online prin Platforma FlyinSono, Proiect: EduSon Expert

Coordonatori:
Prof. Dr. Radu Badea, Conf dr Monica Platon Lupșor

Lectori:
Prof. Dr. Radu Badea, Conf. Dr. Monica Platon Lupșor,
Șef Lucr. Dr Bogdan Procopeț, Șef Lucr. Dr. Cosmin Caraiani, Cerc. Dr. Horia Ștefănescu, Dr. Bobe Petrushev

Descrierea programului Webinarului

Proiectul se adresează medicilor practicieni gastroenterologi, hepatologi, interniști, pediatri, radiologi, medici de familie, având competență în ultrasonografia generală.

Nivelul cunoștințelor este mediu și avansat.

Programul dorește livrarea de informații „la zi” privitor la practica ultrasonografică în domeniul patologiei hepatice centrat pe boli difuze. Sunt abordate metode ultrasonografice moderne, care pot fi utile pentru formularea clară și explicită a unui diagnostic de afecțiune hepatică. Sunt prezentate aspecte de diagnostic pozitiv și diferențial.
Ghiduri de bună practică și algoritmi de diagnostic se iau de asemenea în considerare.
O parte din aspectele prezentate sunt centrate pe proceduri intervenționale dirijate ultrasonografic. Se vor efectua corelații cu alte metode de diagnostic imagistic.

Creditare program Webinar

Programul beneficiaza de 6 credite de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România. (prin adresa nr 20/08.01.2021).

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

 • să participați online la întreg programul webinarului
 • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Inscrierile la acest webinar au fost inchise.

Obiectivele educaționale

 • Recapitularea și aducerea la zi a cunoștințelor de bază referitor la ultrasonografia multimodală a ficatului;
 • Înțelegerea rolului metodei ultrasonografice în afecțiuni hepatice difuze asimptomatice sau clinic manifeste;
 • Înțelegerea imaginii ultrasonografice în relație cu transformarea și restructurarea parenchimului hepatic în afecțiuni lent progresive;
 • Cunoașterea principalelor indicații și a modului de efectuare a unor proceduri intervenționale dirijate ultrasonografic, în boli hepatice difuze;
 • Utilitatea explorării ultrasonografice în diagnosticul afecțiunilor hepatice vasculare și a sindromului de hipertensiune portală

Obiectivele educaționale specifice

 • Se vor prezenta date de incidență, prevalență și mortalitate, la nivel global și național
 • Se vor prezenta modificările morfologice din hepatopatiile cronice – fibroza – ciroza și principala neoplazie (hepatocarcinom), cu o mică introducere de anatomie și histologie a ficatului
 • Se vor prezenta modurile de reprezentare a informației ultrasonografice. Se vor analiza aspecte principiale și relevanță clinică
 • Se vor prezenta criteriile de diagnostic ultrasonografic al principalelor afecțiuni hepatice difuze: steatoza hepatică, hepatite acute, hepatite cronice, ciroza
 • Se vor prezenta principalele tehnici elastografice ultrasonografice utile în evaluarea hepatopatiilor difuze; evaluarea neinvazivă a fibrozei şi steatozei hepatice; evaluarea neinvazivă a cirozei hepatice; monitorizarea evoluţiei hepatopatiilor difuze
 • Se vor prezenta principalele afecțiuni vasculare hepatice care pot fi evaluate ultrasonografic.
 • Se vor prezenta, din perspectiva ecografică, principalele afecțiuni care pot complica istoria naturală a bolilor hepatice (difuze) avansate
 • Se vor face corelații dintre anatomia patologică și metoda ultrasonografică. Se vor prezenta elemente de oncogeneză și utilitatea metodei ultrasonografice în detectarea precoce a nodulilor tumorali
 • Se vor prezenta modalitățile invazive de diagnostic și tratament ale hipertensiunii portale, precum și modalitățile ultrasonografice de ghidare, control și evaluare a eficacității
 • Se vor prezenta observații clinice diverse, examinate ultrasonografic și prin alte metode. Se vor discuta aspecte practice la fiecare caz în parte.

Creditare Program Webinar

Programul va beneficia de Ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România. (pentru un program educațional de 6 ore, se acordă maxim 6 ore EMC)

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

 • să participați online la întreg programul webinarului
 • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Program webinar

ProgramLector
DeschidereRadu Badea,
Monica Platon Lupșor
Boli hepatice difuze. Scurt rapel de epidemiologie. Importanța socială
a bolilor hepatice cronice. Incidență. In lume. In Europa. In Romania
Horia Ștefănescu
Histologie normala si patologica cu restructurare cirogena;
Oncogeneza la ficatul cirotic (angiogeneza si tranzitia de la regenerare
la displazie si HCC incipient)
Bobe Petrushev
Ultrasonografia ficatului. Tehnici de examinare.
Moduri ultrasonografice. Aspect normal
Radu Badea
Hepatopatii difuze acute şi cronice. Criterii de diagnostic
ultrasonografic
Monica Platon Lupșor
Diagnosticul hepatopatiilor difuze prin tehnici elastografice ultrasonografice Monica Platon Lupșor
Afecțiuni vasculare hepatice (sindrom HTP, obstrucții vasculare arteriale, venoase)Radu Badea
Diagnosticul ultrasonografic al complicațiilor afecțiunilor hepatice difuze
(ascita, sindromul hepatorenal, insuficiență hepatică, afecțiuni acute)
Horia Ștefănescu
Stări preneoplazice. Oncogeneza. Supravegherea hepatopatiilor difuze folosind USRadu Badea
Managementul hipertensiunii portale. Rolul ultrasonografiei în dirijarea
și evaluarea unor proceduri de diagnostic sau tratament (TIPS).
Bogdan Procopeț
Completarea evaluării ultrasonografice a hepatopatiilor difuze
cu alte tehnici imagistice. Rolul CT. Rolul IRM.
Cosmin Caraiani
Studii de cazRadu Badea,
Horia Ștefănescu
Bogdan Procopeț
Monica Platon Lupșor
Cosmin Caraiani
InchidereMonica Platon Lupsor,
Radu Badea