Ultrasonografia în nefrologie si urologie
Ultrasonografia în nefrologie si urologie
Ultrasonografia in Hepatologie. Tumori Hepatice. Pseudotumori
Coordonatori.
Prof. Dr. Radu Badea, Prof Dr. Nadim Al Hajjar
19 martie 2021, ora 14.00-20.00

Webinar ULTRASONOGRAFIA ÎN HEPATOLOGIE. TUMORI HEPATICE. PSEUDOTUMORI

Inscrierile la acest webinar au fost inchise.

19 martie 2021, ora 14.00-20.00
Online prin Platforma FlyinSono, Proiect: EduSon Expert

Coordonatori:
Prof. Dr. Radu Badea, Prof. Dr. Nadim Al Hajjar
Lectori:
Prof. Dr. Radu Badea, Prof. Dr. Nadim Al Hajjar, Șef lucr. Dr. Adrian Bartos,
Șef lucr. Dr. Cosmin Caraiani, Cerc. Dr. Horia Ștefănescu, Dr. Ioana Rusu, Drd. Dr. Andra Ciocan

Descrierea programului Webinarului

Webinarul se adresează unei categorii largi de specialități clinice – gastroenterologi, hepatologi, interniști, pediatri, radiologi, medici de familie, chirurgi, având competență în ultrasonografia generală și nu numai.

Nivelul cunoștințelor este mediu și avansat.

Programul dorește livrarea de informații „la zi” privitor la practica ultrasonografică în domeniul patologiei hepatice, centrat pe boli circumscrise, tumorale. Sunt abordate metode ultrasonografice moderne, care pot fi utile pentru formularea clară și explicită a unui diagnostic de afecțiune hepatică. Sunt prezentate aspecte de diagnostic pozitiv și diferențial. Ghiduri de bună practică și algoritmi de diagnostic se iau de asemenea în considerare. O parte din aspectele prezentate sunt centrate pe proceduri intervenționale dirijate ultrasonografic. Se vor efectua corelații cu alte metode de diagnostic imagistic.
Lectorii sunt practicieni cu experiență. Prezentările reprezintă experiența acestora, iar ghidurile prezentate vor fi ajustate, în acord cu informații rezultate din practica curentă.

Creditare program Webinar

Programul beneficiaza de 6 credite de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România (adresa nr. 2221/18.02.2021).

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Inscrierile la acest webinar au fost inchise.

Obiectivele educaționale

  • recapitularea și aducerea la zi a cunoștințelor de bază referitor la ultrasonografia multimodală a ficatului;
  • înțelegerea rolului metodei ultrasonografice în tumori hepatice benigne și maligne;
  • înțelegerea imaginii ultrasonografice în relație cu mase hepatice și utilizarea de criterii precise pentru discriminarea acestora;
  • cunoașterea principalelor indicații și a modului de efectuare a unor proceduri intervenționale dirijate ultrasonografic în boli hepatice difuze;
  • utilitatea explorării ultrasonografice ca și instrument de completare a informației în intervenții chirurgicale centrate pe tumori hepatice.

Obiectivele educaționale specifice

  • Sunt exemplificate la fiecare temă din program.

Creditare Program Webinar

Programul va beneficia de Ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România. (Pentru un program educațional de 6 ore, se acordă maxim 6 ore EMC)

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Program webinar

Nr.Program Lector
1DeschidereSe vor saluta cursanții. Se prezintă obiectivele educaționale generale
și specifice ale proiectului. Se prezintă lectorii
Radu Badea,
Nadim Al Hajjar
2Tumori hepatice. Epidemiologie. Importanța problemeiSe vor prezenta date de importantă generală privind problematica
tumorilor, epidemiologia tumorilor benigne și maligne, importanța
sub aspect social
Horia Ștefănescu
3Tumori hepatice. Sistematizarea anatomo patologică.Se prezintă criterii anatomice de clasificare a tumorilorIoana Rusu
4Imagistica non ultrasonografică a tumorilor hepatice.
Tehnici, principii generale. Cum selectăm? Ce aduce fiecare metodă?
Insușirea de către cursanți a semiologiei fundamentale CT și IRM
a leziunilor focale hepatice. Insușirea de către cursanți a
elementelor ce ne permit diferențierea imagistică a leziunilor
focale hepatice
benigne și maligne
Cunoașterea indicațiilor de explorare imagistică a ficatului
pentru evaluarea acurată a patologiei focale hepatice
Cosmin Caraiani
5Ultrasonografia ficatului. Detectarea tumorală.
Caracterizarea tumorală. Criterii generale de diagnostic.
Stadializarea tumorala.
Se vor prezenta elemente de ultrasonografie practică în vederea
diagnosticului pozitiv și diferential în neoplazii hepatice.
Se va insista pe criterii de diagnostic clare, utile în practică.
Radu Badea
6Ultrasonografie. Tumori hepatice (benigne, maligne).
Studii de caz
Se prezintă studii de caz elocvente. Se vor prezenta criterii
de diagnostic
Radu Badea
7Ultrasonografie. Pseudotumori. Stari preneoplazice.
Studii de caz.
Se prezintă studii de caz elocventeRadu Badea
8Tratamentul percutanat al tumorilor hepatice.
Rolul ultrasonografiei. Evaluarea eficientei terapeutice.
Se vor prezenta modalități practice de realizare a biopsiei sub ghidaj ultrasonografic.
Sunt subliniate avantajele și dezavantajele ghidajului ultrasonografic.
Horia Ștefănescu
9Ultrasonografie perioperatorie (diagnostic preoperator;
evaluarea postoperatorie a eficientei; detectarea de complicații).
Studii de caz
Se vor prezenta principii orientative de evaluare a pacientului
cu tumoră hepatice în etapa perioperatorie (preoperator pentru
validarea diagnosticului; postoperator în raport cu tabloul clinic
pentru detectarea de incidențe și complicații)
Nadim Al Hajjar,
Andra Ciocan
10Ultrasonografia intraoperatorie.
Tehnică. Avantaje. Studii de caz
Se prezintă tehnica, utilitatea, avantajele, limitările ultrasonografiei
intraoperatorii
Adrian Bartos
11InchidereSe vor prezenta concluzii.
Se vor saluta cursanții și lectorii.
Se vor prezenta proiecte de viitor
Nadim Al Hajjar,
Radu Badea