Webinar ULTRASONOGRAFIA ÎN STĂRI CRITICE

14 Octombrie 2021, ora 14 – 20.30
Online prin Platforma FlyinSono, Proiect: EduSon Expert

Taxa de participare la webinar este de 250 LEI

Coordonatori:
Zeno Spârchez, Adela Golea
Lectori:
Radu Badea, Zeno Spârchez, Dan Vlăduțiu, Cristina Petrișor, Gregor Prosen, Adela Golea

Nivelul educațional și științific al prelegerilor: mediu/avansat (cunoașterea noțiunilor de semiologie ultrasonografică, a aspectului normal ultrasonografic);

Descrierea programului Webinarului

Webinarul se adresează unei categorii largi de specialități clinice – medicină de urgență, medicină internă, gastroenterologie, chirurgie generală, anestezie terapie intensivă, medicină de familie, alte specialități care activează în camerele de gardă sau urgența prespital/cabinete individuale, având competență în ultrasonografia generală si nu numai. Nivelul cunoștințelor este mediu și avansat (necesită cunoașterea semiologiei ultrasonografice și a aspectului normal al regiunilor examinate). Dorește livrarea de informații „la zi” privitor la practica ultrasonografică în domeniul asistării stărilor critice la nivel de cameră de gardă/UPU/CPU/secție. Sunt abordate metode ultrasonografice moderne sau tehnici ultrasonografice adaptate, care pot fi utile pentru formularea clară și explicită a unui diagnostic de urgență în cadrul unei stări critice, ca diagnostic de sindrom/boală (șoc, insuficiență respiratorie acută, insuficiență hepatică acută, insuficiență renală acută, stop cardio-respirator, etc..). Sunt prezentate aspecte de diagnostic pozitiv și diferențial. Ghidurile de bună practică și algoritmii de diagnostic se iau de asemenea în considerare. Se vor efectua corelații cu alte metode de diagnostic imagistic. Lectorii sunt practicieni cu experiență. Lecturile reprezintă experiența acestora, iar ghidurile prezentate vor fi ajustate în acord cu informațiile rezultate din practica curentă.

Creditare program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul va beneficia de ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România.

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Inscrierile la acest webinar se pot face pana in data de 14.10.2021, ora 12:00. Taxa de inscriere la webinar este de 250 Lei

Inscriere

Obiectivele educaționale

Programul dorește livrarea de informații „la zi” privitor la:

  • Recapitularea și aducerea la zi a cunoștințelor de bază referitor la ultrasonografia în contextele critice cu aspect de insuficiență de organ;
  • înțelegerea rolului metodei ultrasonografice în diagnosticul rapid în urgență pentru luarea unei decizii terapeutice sau orientarea investigațiilor imagistice, de laborator necesare;
  • înțelegerea imaginii ultrasonografice în relație cu contextul clinic și anamneza pacientului și utilizarea de criterii precise pentru diagnosticul pozitiv de boală;
  • cunoașterea principalelor indicații și a modului de efectuare a unor proceduri intervenționale dirijate ultrasonografic în cazul pacientului critic;
  • utilitatea explorării ultrasonografice ca și instrument de completare a informației în evoluția sau monitorizarea în dinamică a stării critice examinate.

Obiectivele educaționale specifice

  • Sunt exemplificate la fiecare temă din program.

Creditare Program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul va beneficia de ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România . (pentru un program educațional de 6 ore, se acordă maxim 6 puncte EMC).

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Conf. Dr. Adela Golea

Doamna conf. dr. Adela Golea este medic primar medicină de urgență, cu competență în ultrasonografie generală (2000), ecocardiografie (2008). Doamna conf. dr. Adela Golea este cadru didactic al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca începând cu anul 2004, activând în cadrul Facultății de Medicină, Disciplina Medicină de Urgență pe care o coordonează din 2015, având gradul de conferențiar universitar din 2019.

A colaborat cu instituțiile de profil la dezvoltarea sistemului de medicină de urgență, prin cooperarea în programe de formare la nivel național și inițierea a numeroase cursuri pentru studenți, paramedici voluntari, asistenți, medici rezidenți, medici de diferite specialități. Din 2006 a fost partener al Centrului de Formare în Ultrasonografie al UMF Cluj.

Prin deschiderea spre interdisciplinaritate s-a implicat în dezvoltarea examinării ultrasonografice în urgență și situații critice, comunicând cu WINFOCUS în organizarea de cursuri de formatori și pentru implementarea la nivel național a competențelor de tip „bedside ultrasound”.

Doamna conf. dr. Adela Golea coordonează prima serie de webinarii dedicate ultrasonografiei în urgențe medico-chirurgicale.

Program webinar

Nr.Program Lector
Deschiderea WB. Prezentarea lectorilorAdela Golea
1Echipamente. Tehnica de examinare. Moduri de lucru. SpecificUS ca instrument de diagnostic clinic de tip suport semiologic în abordarea tablorilor clinice de tip stare criticăRadu Badea
2Ultrasonografia integrată în examinarea primară a pacientului critic ABCDEUS integrată în algoritmul de examinare al pacientului criticAdela Golea
3Starea de soc. Pacientul cu șoc de etiologie neprecizată – orientare diagnostică ;i monitorizare hemodinamică. US în diagnosticul patologiilor hepatice acute pentru luarea unei decizii terapeutice rapide, evaluarea în dinamică sau orientarea investigațiilor ulterioare.Gregor Prosen
4Insuficienta respiratorie acută. Plămân umed vs. plămân uscat: edem interstițial, ARDS. Protocol BLUEUS în diagnosticul patologiilor biliare acute pentru luarea unei decizii terapeutice rapide (eventual de tip chirurgical) sau evaluarea în dinamică și orientarea investigațiilor ulterioare.Cristina Petrișor
5Stopul cardio-respirator – protocol ERCUS în diagnosticul patologiilor pancreatice acute pentru luarea unei decizii terapeutice rapide sau evaluarea în dinamică și orientarea investigațiilor ulterioare.Adela Golea
6Manopere minim invazive ecoghidate. Elemente de bază de ecoghidare la pacientul critic. Puncție/drenaj pleural, puncția peritoneală, drenaj de colecție/abces. IOT, acces venos,Dezvoltarea unui algoritm practic de aplicare a US în dignosticul de urgență, evaluarea în dinamică și decizia terapeutică în urgență, bazat pe cazuri clinice explicitate.Zeno Spârchez
7Insuficienta renala acutaÎnsușirea modului de interpretare practică în context clinic a imaginii US - imagini comentate pentru cazuri medico-chirurgicale.Dan Vlăduțiu
8Insuficienta hepatică acută si cronică progresivă. Stări septice hepato biliare.Radu Badea
9Studii de caz.Radu Badea
Cristina Petrișor
Adela Golea
Închiderea WB. Prezentarea altor proiecteObținerea de sugestii de formare și restructurarea planului de formare în folosul medicilor practicieni.Zeno Spârchez