Ultrasonografia in medicina interna si cardiologie
Ultrasonografia în nefrologie si urologie
Ultrasonografia mamară
Coordonatori.
Prof. dr. Radu Badea,
Dr. Titus Suteu
23 aprilie 2021, ora 14.00-20.00

Webinar ULTRASONOGRAFIA MAMARĂ

23 aprilie 2021, ora 14.00-20.00
Online prin Platforma FlyinSono, Proiect: EduSon Expert

Inscrierile la acest webinar au fost inchise

Coordonatori:
Prof. Dr Radu Badea, Dr. Titus Șuteu
Lectori:
Dr. Titus Șuteu, Dr. Bogdan Fetica, Dr. Călin Moș, Dr. Claudia Teodorescu,
Dr. Ecaterina Puskina

Descrierea programului Webinarului

Webinarul se adresează unei categorii largi de specialități clinice, medici interniști, endocrinologi, ginecologi, chirurgi, radiologi, medici de familie, având competență în ultrasonografia generală, și nu numai.

Nivelul cunoștințelor este mediu.

Cerințele de formare identificate: Programul conține informații referitoare la metode ultrasonografice moderne care pot fi utile pentru formularea clară și explicită a unui diagnostic de afecțiune mamară. Sunt prezentate aspecte de diagnostic pozitiv și diferențial. Se vor efectua corelații cu alte metode de diagnostic imagistic. Ghiduri de bună practică și algoritmi de diagnostic se iau de asemenea în considerare. O parte din aspectele prezentate sunt centrate pe proceduri elastografice.

Rezultate așteptate: Temele abordate în cadrul webinarului constituie baza înțelegerii locului ultrasonografiei combinate, în practica de tip POCUS, efectuată de medicul clinician. O parte din aspectele prezentate sunt centrate pe proceduri elastografice. Se vor efectua corelații cu alte metode de diagnostic imagistic.

Creditare program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul beneficiaza de 6 ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România (Adresa Nr. 4352/23.03.2021).

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

 • să participați online la întreg programul webinarului
 • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Inscrierile la acest webinar au fost inchise

Obiectivele educaționale

Nivelul cunoștințelor este mediu. Programul dorește livrarea de informații „la zi” privitor la:

  • recapitularea și aducerea la zi a cunoștințelor de bază referitor la ultrasonografia mamară
  • înțelegerea rolului metodei ultrasonografice în patologia mamară
  • înțelegerea imaginii ultrasonografice în relație cu patologia tumorală și inflamatorie a glandelor mamare
  • cunoașterea principalelor indicații și a modului de efectuare a unor proceduri elastografice în afecțiuni ale glandelor mamare;
  • utilitatea ultrasonografiei în relație cu alte proceduri imagistice

Obiectivele educaționale specifice

 • Sunt exemplificate la fiecare temă din program.

Creditare Program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul beneficiaza de 6 ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România (Adresa Nr. 4352/23.03.2021).

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

 • să participați online la întreg programul webinarului
 • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Program webinar

Nr.Program Lector
1DeschidereSalutul adresat participanților. Se prezintă obiectivele educaționale generale și specifice ale temei. Se prezintă lectoriiTitus Șuteu
2Introducere, epidemiologie, indicatiile ultrasonografiei mamare, pe grupe de varsta, ritm de examinareCunoașterea succintă a datelor de incidență și prevalență a afecțiunilor mamare; indicațiile ultrasonografiei sânului și ritmul de examinare, în funcție de vârsta paciențilorTitus Șuteu
3Tehnica examinarii ecografice a sanului – anatomie, aparatura, metodologie, sectiuniNoțiuni elementare de anatomie topografică a sânului, descrierea metodologiei și a tehnicii de examinare a glandelor mamare (aparatură, traductoare, pregătirea pacientului, secțiuni tipizate); elemente de semiologie a formațiunilor nodulare mamareTitus Șuteu
4Notiuni de anatomie patologica in afectiunile sanuluiCunoștințe elementare de histopatologie în diferențierea tumorilor maligne de cele benigne. Clasificarea anatomopatologică a formațiunilor tumorale mamare. Tehnici imunohistochimice în patologia mamarăBogdan Fetica
5Tumori mamare benigneIdentificarea ecografică a tumorilor mamare benigne și diferențierea acestora, în funcție de conținutul tumoral. Călin Moș
6Inflamatii, traumatismeModificări ecografice în procese congestive mamare sau în afecțiuni traumaticeEcaterina Puskina
7Tumori mamare maligne – corelatii imagisticeIdentificarea ecografică a tumorilor mamare maligne și clasificarea acestora în funcție de aspectul ecografic. Aportul mamografiei și IRM-ului mamar în corelație cu examenul clinic și ultrasonografic, în detectarea și urmărirea evoluției tumorilor mamareClaudia Teodorescu
8Rolul elastografiei strain și sharewave în diagnosticarea tumorilor mamarePrezentarea tehnicilor elastografice folosite în detectarea afecțiunile mamare și a modificărilor strain și sharewave în diferite tumori mamareCălin Moș
9Stadializarea BI-RADS în Ecografia MamarăPrezentarea scorului BI-RADS folosit în stadializarea formațiunilor tumorale mamare. Clasificarea tumorilor mamare cu ajutorul scorului BI-RADSClaudia Teodorescu
10Prezentări de cazuriSe vor prezenta observații clinice diverse, examinate ultrasonografic și prin alte metode. Se vor discuta aspecte practice la fiecare caz în parteCălin Moș,
Ecaterina Puskina,
Titus Șuteu
11Inchiderea WebinaruluiSe vor prezenta concluzii. Se vor saluta cursanții și lectorii. Se vor prezenta proiecte de viitorTitus Șuteu