Webinar ULTRASONOGRAFIA PANCREATICĂ

11 iunie 2021, ora 14 – 20.30
Online prin Platforma FlyinSono, Proiect: EduSon Expert

Inscrierile la acest webinar au fost inchise

Coordonatori:
prof. dr. Radu Badea, prof. dr. Ioan Tiberiu Tofolean
Lectori:
prof. dr. Radu Badea, prof. dr. Ioan Tiberiu Tofolean,
Șef lucr. dr. Lidia Munteanu, Șef lucr. dr. Adrian Bartos, Șef lucr. dr. Cosmin Caraiani,
Asist. univ. dr. Voicu Mercea, Asist. univ. dr. Claudiu Bădulescu, dr. Bobe Petrushev

Descrierea programului Webinarului

Webinarul se adresează unei categorii largi de specialități clinice – gastroenterologi, hepatologi, interniști, pediatri, radiologi, medici de familie, având competență în ultrasonografia generală si nu numai. Nivelul cunoștințelor este mediu și avansat.
Programul dorește livrarea de informații „la zi” privitor la practica ultrasonografică în domeniul patologiei pancreatice, centrat pe patologia inflamatorie si tumorală. Sunt abordate metode ultrasonografice moderne care pot fi utile pentru formularea clară si explicită a unui diagnostic de afectiune pancreatica. Sunt prezentate aspecte de diagnostic pozitiv si diferențial. Ghiduri de bună practică și algoritmi de diagnostic se iau de asemenea în considerare. O parte din aspectele prezentate sunt centrate pe proceduri interventionale dirijate ultrasonografic. Se vor efectua corelatii cu alte metode de diagnostic imagistic.

Nivelul cunostiintelor: mediu, avansat.

Cerințele de formare identificate:

Practica medicală actuală beneficiază curent de acces la metoda ultrasonografică. Utilizarea metodei pe diverse paliere de practică presupune experientă si activitate continuă. Există elemente de noutate in diagnosticul ultrasonografic imperios necesare pentru o mai bună cunoastere a patologiei pancreasului.

Rezultate așteptate:

După parcurgerea webinarului participantii vor întelege locul și rolul metodei ultrasonografice în diagnosticul pozitiv și diferențial al afecțiunilor pancreasului; vor putea realiza indicații terapeutice; vor sti să indice alte proceduri de diagnostic alternative sau in completare.

Creditare program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul va beneficia de 6 ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România prin adresa nr. 7148/07.06.2021.

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Pentru un program de 6 ore se pot acorda maximum 6 puncte EMC.

Inscrierile la acest webinar au fost inchise

Obiectivele educaționale

Programul dorește livrarea de informații „la zi” privitor la:

  • Recapitularea și aducerea la zi a cunoștințelor de bază referitor la ultrasonografia multimodală a pancreasului;
  • Intelegerea rolului metodei ultrasonografice în patologia pancreatică;
  • Intelegerea imaginii ultrasonografice în relație patologia tumorală si inflamatorie a pancreasului;
  • Cunoasterea principalelor indicații și a modului de efectuare a unor proceduri intervenționale dirijate ultrasonografic în afecțiuni ale pancreasului;
  • Utilitatea ultrasonografiei in relatie cu proceduri endoscopice si intraoperatorii.

Obiectivele educaționale specifice

  • Sunt exemplificate la fiecare temă din program.

Creditare Program Webinar

Furnizor Educație Medicală Continuă:
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL ULTRASONOGRAFIEI CLINICE ȘI APLICATIVE (A.R.S.U.S.)

Programul va beneficia de 6 Ore de Educație Medicală Continuă, acordate de Colegiul Medicilor din România prin adresa nr 7148/07.06.2021. (pentru un program educațional de 6 ore, se acordă maxim 6 puncte EMC).

Pentru obținerea creditelor EMC este nevoie să fie îndeplinite următoarele criterii:

  • să participați online la întreg programul webinarului
  • să completați electronic evaluarea manifestării, la link-ul primit la înscriere

Program webinar

Nr.Program Lector
1Anatomia normală. Ce trebuie să cunoască medicul „ecografist”?Prezentare sintetică a anatomiei pancreaticeClaudiu Bădulescu
2Anatomia patologicăSunt prezentate principalele afectiuni pancreatice. Sunt prezentate criterii de diagnostic pozitiv și diferential din punct de vedere macro si microscopicBobe Petrushev
3Ultrasonografia pancreasului. Tehnici si moduri de explorareSunt prezentate modurile si tehnicile de explorare US in relatie cu patologia pancreatica. Sunt prezentate avantaje si limite. Criterii de selectieRadu Badea
4Pancreatita acutăO prezentare exhaustivă a afectiunii. Definitie. Criterii clinice. Diagnostic US pozitiv si diferential Ioan Tiberiu Tofolean
5Pancreatita cronicăO prezentare exhaustivă a afectiunii. Definitie. Criterii clinice. Diagnostic US pozitiv si diferentialRadu Badea
6Tumori pancreaticeO prezentare exhaustivă a afectiunii. Definitie. Criterii clinice. Diagnostic US pozitiv si diferential. Rolul în stadializare si urmarireIoan Tiberiu Tofolean
7Studii de cazSunt prezentate studii de caz in care ultrasonografia a fost utilă in relație cu patologia pancreaticăRadu Badea
8Computer-tomografia in diagnosticul si in aprecierea gravitatii pancreatitei acute.
Computer-tomografia in stadializarea adenocarcinomului pancreatic
Sunt prezentate tehnicile non US utilizate curent in dgs. patologiei pancreatice. O prezentare bazata de algoritmi de buna practica. Cosmin Caraiani
9Ecoendoscopia pancreatica. Punctia aspirativă cu ac fin.Valoarea complementară a metodei in diagnostic. Avantaje. Limitari. Criterii de selectie. Lidia Munteanu
10Wirsungografia ERCP. Indicatii. Procedură. Riscuri. Studii de caz O prezentare a investigației endoscopice. Sunt prezentate limitele si riscurile metodei. Voicu Mercea
11Ultrasonografia intraoperatorie Tehnica. Performante. Specific. Adrian Bartos
12Studii de cazSunt prezentate studii de caz in care ultrasonografia a fost utilă in relație cu patologia pancreaticăIoan Tiberiu Tofolean
13Inchiderea Webinarului Concluzii.
Încheierea și evaluarea manifestării
Radu Badea